1e graad – Braembib

De Gelmelenbib werd deze middag symbolisch gesloten door onze leerlingen van de 1ste graad.  Zij vormden samen met leerlingen van andere scholen van Schoten een ketting om de laatste boeken te verhuizen naar de vernieuwde Braembibliotheek  en  dit onder begeleiding van het bibliotheekpersoneel en de leerkrachten.  Voor hun hulp werden ze daarna getrakteerd op een drankje door het personeel van de bib.


U kan geen opmerkingen over deze post ingeven.