Onze school

Onze school wil elke jongere zijn/haar talenten leren ontdekken en de nodige discipline bijbrengen om deze talenten om te zetten in troeven. Ons schoolteam gelooft in de mogelijkheden van uw kind.

Uw kind krijgt gelijke kansen om de studierichting te vinden en te volgen, die het best aansluit bij zijn/haar aanleg en belangstelling. Ons studieaanbod is ruim. Een school met veel mogelijkheden heeft een belangrijk voordeel: wie van richting verandert, moet de school niet verlaten en be-houdt zijn/haar vrienden of vriendinnen.

We verzekeren de kwaliteit van onderwijs waar uw kind recht op heeft. We bieden uw kind de opti-male leerkansen volgens een unieke aanpak. Stapsgewijs begeleiden de leerkrachten uw kind in het leerproces om de juiste studiehouding bij te brengen. Onze lokalen beschikken over de nodige moderne leermiddelen.

We zijn evenzeer bekommerd om de totale persoonlijkheidsvorming van uw kind en organiseren allerlei projecten en buitenschoolse activiteiten. De leerlingen kunnen zelfstandig en in team werken en zo een brede waaier aan vaardigheden ontwikkelen.

Door de juiste communicatie en samenwerking tussen leerlingen en het schoolteam groeit een aan-gename schoolsfeer.

We staan klaar voor u.

Het Sint-Cordula-team
De directie