Privacy-les Philippe De Backer

Op woensdag, 3 mei kregen de leerlingen van 5 ITN en 5 MUM hoog bezoek. Ze kregen namelijk les van een staatssecretaris! Philippe De Backer, bevoegd voor Sociale Fraude, Privacy en de Noordzee had het noch over sociale fraude, noch over de Noordzee, maar jawel, over privacy. Tijdens een boeiende uiteenzetting waarschuwde hij de leerlingen voor de valstrikken die het internet en sociale media met zich meebrengen, zonder oog te verliezen voor de voordelen van de digitale wereld. Ook de Gazet van Antwerpen was aanwezig en interviewde na de privacy-les Evi Adriaenssens en Yannik Van den Broeck, leerlingen van 5 MUMa:

http://www.gva.be/cnt/bljau_02865299/staatssecretaris-philippe-de-backer-waarschuwt-leerlingen-genante-foto-staat-voor-altijd-online

Privacy-les Philippe De Backer


U kan geen opmerkingen over deze post ingeven.