ASO – Derde graad


Moderne Talen-Wetenschappen

Informatie

De studierichting Moderne Talen-Wetenschappen omvat twee componenten. De belangstelling voor talen gaat samen met een interesse voor exacte wetenschappen.

De component wetenschappen omvat de vakken biologie, chemie en fysica (in mindere mate wiskunde en aardrijkskunde). Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

Daarnaast neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Biologie, chemie, fysica ★★★★★
Frans, Engels, Nederlands, Wiskunde ★★★★☆

Lessentabel Derde graad – Moderne Talen-Wetenschappen

Wat na Moderne Talen-Wetenschappen

Professionele bachelor
• Agro- en biotechnologie
• Biomedische laboratoriumtechnologie
• Chemie (biochemie, milieuzorg, procestechnologie)
• Logopedie en audiologie
• Optiek en optometrie
• Verpleegkunde en vroedkunde
• Leraar secundair onderwijs

Academische bachelor
• Wetenschappen (bio, chemie, biomedische, …)
• Ingenieurswetenschappen


Economie-Moderne Talen

Informatie

De studierichting Economie–Moderne Talen beklemtoont binnen het geheel van de algemene vorming twee componenten: economie en moderne talen.

De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling. Het deelvak bedrijfseconomie behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid, ….

Naast dit economische luik wordt er veel aandacht besteed aan taalvaardigheid. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

De combinatie van deze twee vakdomeinen staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs.

Economie ★★★★★
Frans, Engels, Nederlands ★★★★☆
Wiskunde ★★★★☆

Lessentabel Derde graad – Economie-Moderne Talen

Wat na Economie-Moderne Talen

Professionele bachelor
• Bedrijfsmanagement
• Accountancy-fiscaliteit
• Handelswetenschappen en bedrijfskunde
• KMO-management
• Marketing
• Rechtspraktijk
• Leraar secundair onderwijs

Academische bachelor
• Toegepaste economische wetenschappen
• Rechten
• Politieke wetenschappen
• Sociologie
• Communicatiewetenschappen