ASO – Tweede graad

Algemeen Secundair Onderwijs (ASO)
 

Wie voor ASO kiest, kiest voor een algemene vorming die gericht is op verder studeren in het hoger onderwijs.

Profiel

  • een ruime algemene interesse;
  • aanleg voor het ontwikkelen van alle aspecten van taalvaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven);
  • belangstelling en vaardigheid voor de positieve wetenschappen;
  • zelfstandig of in groep probleemoplossend werken en daar verslag over uitbrengen;
  • abstract denken en logisch redeneren;
  • kritische zin om een duidelijke eigen visie te vormen en te uiten.

 

Eigenheid

Onze ASO-leerlingen kunnen theoretische inzichten toepassen vanuit een economisch of wetenschappelijk kader, zijn communicatief (vandaar de component moderne talen), hebben een brede interesse, studeren grondig en werken nauwgezet.

Economie brengt je in contact met de maatschappelijke realiteit van het bedrijfsleven, de menselijke relaties en het bedrijfsbeleid. Je leert kritisch omgaan met informatie, je krijgt inzicht in het economisch gebeuren en je ontwikkelt je communicatieve vaardigheden.

Wetenschappen (aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica) combineert een wiskundig inzicht met natuurwetenschappelijke aanleg en interesse.

Je maakt kennis met de natuurwetenschappen en practica en zo leer je wetenschappelijke problemen ontleden en oplossen.

Je volgt de 5 uur-leerstroom wiskunde, zo wordt er meer wiskundig inzicht geëist en wordt getracht de uitbreidings– en verdiepingsdoelen te bereiken.

Lessentabel ASO – Tweede graad Economie & Wetenschappen