Eerste graad


Eerste graad A-stroom

Eerste jaar A-stroom

De meeste leerlingen uit het zesde leerjaar lager onderwijs gaan naar het eerste leerjaar A. Je krijgt er les van verschillende leerkrachten. Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. De leerkrachten helpen je groeien in zelfstandigheid.

Onze school biedt twee opties aan: handel en moderne. De basisvorming is voor iedereen hetzelfde, maar er worden andere accenten gelegd in het keuzegedeelte.

1A Moderne 1A Handel
1 uur wiskunde 2 uur handel
1 uur Nederlands

 

Lessentabel Eerste graad A-stroom

Tweede jaar A-stroom

Om je keuze naar de tweede graad te vergemakkelijken, maak je in het tweede leerjaar A optie moderne kennis met wetenschappelijk werk en socio-economische
initiatie.

In het tweede leerjaar A optie handel, krijg je handel en kan je kiezen tussen een verdere uitdieping van het wiskunde-, talen- op multimediapakket.

2A Handel/Wiskunde 2A Handel/Talen 2A Handel/Multimedia
4 uur Frans 4 uur Frans 3 uur Frans / 3 uur handel
5  uur handel 5 uur handel 3 uur multimedia
4 uur wiskunde uitbreiding 4 uur wiskunde basis 4 uur wiskunde basis

 

Lessentabel Eerste graad A-stroom

Wat na 2 AMO?

• Leerlingen uit de optie Moderne stromen door naar Economie of Wetenschappen.

Wat na 2 AH?

• Leerlingen uit de optie Handel kiezen tussen:

  • Ondernemen en IT (Handel)
  • Ondernemen en communicatie (Handel-Talen)
  • Grafische Media


Eerste graad B-stroom

Eerste jaar B-stroom

Wie kiest er voor 1B?

• Leerlingen die in het basisonderwijs moeite hebben met wiskunde, Frans, Nederlands en/of WO.
• Leerlingen die in het buitengewoon basisonderwijs zitten.

Lessentabel Eerste graad B-stroom

Hoe werken wij?

Leerlingen krijgen een brede algemene vorming op gebied van kennis, vaardigheden
en attitudes in de lessen, tijdens projectweken en bij uitstappen.

Wat zijn onze troeven?

Leerlingen krijgen via differentiatie oefeningen om zich optimaal te ontplooien.

Dit is mogelijk omdat:
• we met kleine klasgroepen werken (max. 14 leerlingen);
• er extra ondersteuning gegeven wordt voor wiskunde en taal;
• leerlingen permanent worden geëvalueerd.

Ons doel?

De begeleiding in hun persoonlijkheidsontwikkeling en hun sociale vorming staat centraal.
De leerlingen worden voorbereid op een actieve rol in de arbeidsmarkt.

Wat na 1B?

De meeste leerlingen kiezen voor het tweede beroepsvoorbereidend jaar. Enkele
leerlingen kunnen starten in 1A en dit op advies van de klassenraad.

Tweede jaar B-stroom

Wat na 2BVL?
  • Je bent klaar voor 3 Drukken en voorbereiden (3DRV)
  • Je bent klaar voor 3 Retail & Office assistent (3ROA – Verkoop/kantoor)

 

Lessentabel Eerste graad B-stroom