TSO – Derde graad


Accountancy en IT
(Boekhouden – Informatica)

Informatie
Ben je geboeid door cijfers? Wil je meer dan alleen maar de basistoepassingen gebruiken en schrikt wiskunde je niet af? Dan is Accountancy en IT iets voor jou!

De eerste pijler van deze opleiding is bedrijfseconomie, waar je een stevige basis boekhouden krijgt. Je leert werken met een boekhoudpakket en kan de cijfers van een bedrijf analyseren. Daarvoor moet je uiteraard behoorlijk wiskundig onderlegd zijn.

Bovendien krijg je een stevig pakket toegepaste informatica. Je leert programmeren, websites ontwikkelen en databanken beheren.

In het bedrijfsleven is een goede communicatie noodzakelijk. Daarom is er veel aandacht voor zowel de eigen taal als vreemde talen. Er wordt een grondige kennis van Nederlands en een praktische kennis van Engels en Frans nagestreefd.

Je maakt een geïntegreerde proef waarbij je een bedrijfsboekhouding grondig analyseert en je met een team een programma ontwikkelt.

Bedrijfseconomie, Toegepaste informatica ★★★★★
Wiskunde, GIP ★★★★☆
Nederlands, Engels, Frans ★★☆☆☆

 
Lessentabel Derde graad – Accountancy en IT

Wat na Accountancy en IT?

Na het behalen van het diploma Accountancy en IT krijg je een getuigschrift bedrijfsbeheer.

Ook al kan je in de bedrijfswereld terecht, toch wordt er aangeraden verder te studeren.
Professionele bachelors
• Boekhouden
• Informatica – optie programmeren
• Onderwijs
• Office management


Marketing en Ondernemen
(Handel)

Informatie

In de richting Marketing en Ondernemen speelt het vak bedrijfseconomie een belangrijke rol. Binnen dit vak is er uitgebreide aandacht voor het beleid van een onderneming, de boekhouding van een onderneming, toegepaste informatica, …

In het bedrijfsleven is een goede communicatie noodzakelijk. Daarom is er ook veel aandacht voor zowel de eigen taal als vreemde talen. Er wordt een grondige kennis van Nederlands, een praktische kennis van Frans en Engels en een basiskennis van Duits nagestreefd.

Als geïntegreerde proef wordt er in het zesde jaar een mini-onderneming opgericht. De leerlingen starten hun eigen bedrijf op in het klein. Net zoals in een echte onderneming staan ze in voor de contacten met de leveranciers, de productie van hun product, de boekhouding, de promotie en de verkoop.

Lessentabel Derde graad – Marketing en Ondernemen

Bedrijfseconomie ★★★★★
Frans, GIP ★★★★☆
Nederlands, Engels, Wiskunde ★★★☆☆

 

Wat na Marketing en Ondernemen?

Na het behalen van het diploma Marketing en Ondernemen krijg je een getuigschrift bedrijfsbeheer.

Ook al kan je in de bedrijfswereld terecht, toch wordt er aangeraden verder te studeren.

Professionele bachelors
• Marketing
• Accountacy – fiscaliteit
• Eventmanagement
• KMO – management
• Internationaal ondernemen
• Rechtspraktijk


IT en Netwerken
(Informaticabeheer)

Als je een computer van binnen en van buiten wil kennen en als je meer wil weten van het internet en al haar toepassingen, dan ben je geknipt voor IT en Netwerken.

In deze richting krijg je vooral toegepaste informatica: je leert de hardware van de pc en de structuur en de opbouw van netwerken kennen. Je bent klaar om in een bedrijf een klein netwerk met de verschillende toepassingen te beheren. Bovendien kan je zelf databanktoepassingen maken en die integreren in een bestaand netwerk.

In het zesde jaar krijg je de kans om tijdens een stage van 2 weken al je opgedane kennis in de praktijk om te zetten. Die stage, gekoppeld aan je eindwerk, vormt de geïntegreerde proef.
 

Toegepaste informatica ★★★★★
Wiskunde, GIP ★★★★☆
Nederlands, Engels, Frans ★★★☆☆

 
Lessentabel Derde graad – IT en Netwerken

Wat na IT en Netwerken?

Na het behalen van het diploma Marketing en Ondernemen krijg je een getuigschrift bedrijfsbeheer.

Ook al kan je in de bedrijfswereld terecht, toch wordt er aangeraden verder te studeren.

Professionele bachelors
• Informatica
• Multimediatechnieken
• Onderwijs


Office management en Communicatie
(Secretariaat-talen)

Informatie

De richting Office management en Communicatie is uitermate geschikt voor jou als je sterk bent in talen, nauwkeurig werkt, stipt bent en wiskunde niet echt je ding is.

Talen spelen dus een belangrijke rol in deze opleiding. Je leert zowel schriftelijk als mondeling vlot te communiceren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Je kan in die talen ook zakelijke brieven of mails schrijven en telefoongesprekken voeren.

Een tweede pijler bestaat uit de administratieve vorming: de kennis van de basispakketten wordt toegepast op de verschillende taken op een secretariaat.

In het vijfde jaar worden de leerlingen waar mogelijk ingeschakeld om de opgedane kennis in de praktijk om te zetten door het onthaal te verzorgen bij de kijkdag en zakelijke telefoongesprekken te voeren op het schoolsecretariaat. Bovendien worden zij voorbereid op de geïntegreerde proef in het zesde jaar door middel van een
bedrijfspresentatie, waarbij zij ook notities nemen en elkaar evalueren.

De geïntegreerde proef in het zesde jaar bestaat uit een vijfdaagse stage die gekoppeld is aan een eindwerk, dat wordt voorgesteld aan een jury in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. De leerlingen leren op die manier plannen, organiseren en initiatief nemen.

Lessentabel Derde graad – Office management en Communicatie

Secretariaat, Frans, Engels, Nederlands ★★★★★
Duits, GIP ★★★★☆
Recht ★★★☆☆

 

Wat na Office management en Communicatie?

Na het behalen van het diploma Office management en Communicatie
krijg je een getuigschrift bedrijfsbeheer.

Ook al kan je in de bedrijfswereld terecht, toch wordt er aangeraden verder te studeren.

Professionele bachelors
• Management assistant
• Lerarenopleiding
• Bedrijfsvertaler-tolk
• Cross Media Management
• Event-en projectmanagement

 

Multimedia

In deze opleiding krijg je, naast een algemene vorming, een uitgebreid pakket “multimedia”.

Je leert interactieve websites maken en onderhouden. Dat houdt in dat je aandacht hebt voor scripting, een verzorgde lay-out, het integreren van beelden, filmpjes, animaties, muziekclips, …

Je hecht belang aan de technische uitvoerbaarheid.

Je leert klantgericht te werken, evenals om te gaan met strikte mijlpalen en voorschriften.
Na deze opleiding beschik je over de nodige grafische vaardigheden, ben je gedreven in het kiezen van beeld- en filmmateriaal, kleuren, muziek, lettertypes, … en ben je voldoende voorbereid om opdrachten van klanten tot een goed einde te brengen.

In deze richting ben je verplicht je eigen laptop mee te brengen met legale software. (Software kan je in september via de school aankopen).

Specificaties van de laptop
 

Lessentabel Derde graad – Multimedia

Digitale ontwerpen voor website ★★★★★
Prepress ontwerpen voor drukwerk ★★★★★

 

Wat na Multimedia?

Se-n-Se
• Interactieve multimediatechnieken
• Tekst- en beeldintegratietechnieken

Professionele bachelors
• Grafische en digitale media
• Digital arts and entertainment