Derde graad TSO – 5 en 6 Handel

Derde graad TSO – 5 en 6 Handel (HAN)

In de richting handel speelt het vak bedrijfseconomie een belangrijke rol. Binnen dit vak is er uitgebreide aandacht voor het beleid en de boekhouding van een onderneming, toegepaste informatica, ...

In het bedrijfsleven is een goede communicatie noodzakelijk. Daarom ligt de nadruk op een grondige kennis van Nederlands, een praktische kennis van Frans en Engels en een basiskennis van Duits nagestreefd.

Als geïntegreerde proef (GIP) wordt er in het zesde ja ar een minionderneming opgericht. De leerlingen starten hun eigen bedrijf op in het klein. Net zoals in een echte onderneming staan ze in voor de contacten met de leveranciers, de boekhouding, het opzetten van het productieproces, de promotie en de verkoop van hun product.

rooster

Wat na HAN ?

Je behaalt het diploma secundair onderwijs. Je kan in de bedrijfswereld terecht, maar er wordt aangeraden om verder te studeren.

Enkele voorbeelden: Professionele bachelors

foto foto