Derde graad TSO – 5 en 6 Informaticabeheer

Derde graad TSO – 5 en 6 Informaticabeheer (IBE)

Als je een computer van binnen en van buiten wil kennen, als je meer wil kennen van het internet en al haar toepassingen, dan ben je geknipt voor informaticabeheer.

In deze richting krijg je vooral toegepaste informatica: je leert de hardware van de pc en de structuur en de opbouw van netwerken kennen. Op het einde van je opleiding ben je klaar om in een bedrijf een klein netwerk met de verschillende toepassingen te beheren. Bovendien kan je zelf databanktoepassingen maken en die integreren in een bestaand netwerk.

In het zesde jaar krijg je de kans om tijdens een stage van 2 weken al je opgedane kennis in de praktijk om te zetten. Deze stage, gekoppeld aan je eindwerk, vormt de geïntegreerde proef (GIP).

rooster

Wat na IBE?

Je behaalt het diploma secundair onderwijs. Je kan hiermee in de bedrijfswereld terecht, maar we raden aan om verder te studeren.

Enkele voorbeelden: Professionele bachelors

foto foto